NFOmation.net - Your Ultimate NFO Upload Resource! Viewing NFO file: kill.your.darlings.2013.limited.bdrip.x264-geckos.nfo kill.your.darlings.2013.limited.bdrip.x264-geckos


             ÜßßßßÜ
        ÜßßßßßÜÜßß ÜUY U ÜÜßßßßßÜßßßÜ         ÜÜÜ
       Üß UU²Ü  UUUU² ßß ÜÜUU²Ü ܲ ßÜßßßÜ     Üßß Ü ßßÜ
      ÜÜß ÜUU²ß ÜU²ß_U² ÜUU²ßßUU²_UUY  ²Ü ßßßßßßßÜß ÜUUUUY U
    Üßß ÜÜUU²ß  _UUY UU²ß _UUY U²ß_UUY _U² ÜU²ßß²Ü ÜU² ²ß U
    U ÜUU²ßß ÜÜÜÜÜßU²Ü ß  UUY   UU² Ü²ß _U²  _U² ßU²ÜÜÜÜÜ ßßÜ
    U UUUY   _UU²ßÜUY ßU²Ü_U²   ßUU²ßß²Ü_U²  UYÜÜÜÜ ßßUU²Ü U
    U ßUU²Ü  ÜUUUY_UUY  _UUYUUY  _U²_UY _UYUUY  U_UUY   _UU² U
 ßßßßßß   ßßßUUUU² UUU²ÜÜÜUUU²_U²Ü ÜUUYUUY  U²_U² ÜUYUU²Ü  ÜUU²ß ßßßßßßß
 ß ÜÜUUUUUUUU U_UUU² Ü ßßUUUUUßßÜÜßßUUU²ßÜ_UYUUU_UUÜßßßß UUUU²ßßß Ü ÜUUUUUÜÜ ß
 UU² U ßÜßÜ   UUUY            ß   ²ß   ßßßß    ÜßÜß U ²UU
 UU² _Y _Y    ß²                          _Y _Y ²UU
 _U² ß Üß    ÜÜÜÜßßßßßßÜ                      ßÜ ß ²UY
 _UUßßß   ÜÜÜßß ÜÜÜÜUUU²Ü ßÜ                      ßßßUUY
 ßß    Üß ÜÜÜßUUUUUUUUUU² U                        ßß
ßßßßßßÜ Üß ÜUUU² UUUUUUUUUUY U
 UU²Ü ß _ÜßßßÜUUUUUUUUUU² U Kill.Your.Darlings.2013.LIMITED.BDRip.X264-GECKOS
 UU²ß   UUUUUUUUUU²ßßßU² U  Date     : 28.02.2014
²ßß Ü  _UUUUUUUU²ßÜUU²ß Üß  URL     : http://www.imdb.com/title/tt1311071
²ßßUU²  UUUUUUUUU²ÜßU²ß U   Video    : X264 @ crf 19
Y   ÜUUUUUUUUUUU²ß Üß    Resolution  : 720x300
Ü ÜÜÜUUUUUUUUUUU²ßß  ßÜÜÜÜÜ  Size     : 460MB (482661733 Bytes)
UUUUUUUUUUUUU²ß ÜÜ   ÜÜÜ U  Audio    : AAC LC 2ch 48.0 KHz
UUUUUUUUUUUUU²  UU²  UU²ß ßÜ Language   : English
UUUUUUUUUUUUU²  ß²ÜÜU²ß ÜÜ ßÜ Subtitles  : English, Bulgarian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, >>
Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian
UUUUUUUUUUUUU²  UUUUUUUUUU² U Runtime   : 1h 42mn
UUUUUUUUUUUU²ÜÜÜUUUUUUU²Ü ßß Üß
UUUUUU² UUUUUUUUU²ß Ü UU² Üß  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßÜ Ü ²UU
UUUUUUU² ßUUU²ßß Üß ßÜ ß Üß                      _Y_Y ²UY
UUUUUUUUY ÜÜÜÜßßß   ßßß     Notes                ßÜßÜUUY
UUUUUUUU² ßÜÜÜÜÜ                               ßß
UUUUUUUU²  ÜÜ ßÜÜßßßßÜ
UUUUUUUU² ÜUUU²Ü  U² ßÜ
UUUUUUUUYÜUUUUUU² ÜU²Ü²ß U
UUUUUU²ßÜUUUUUUUUUUUU²ÜÜÜ U
UUUUUUUUUUUU²ÜßUU²ßU²Ü ß Üß
UUUUUUUUUUUU²ß ß ÜÜ ßß U
UUUUUUUUUUU²Ü  U ßßßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜßßUUUUUUUUUUU²Ü ßÜ                         _Y  ÜU ²UU
UU²Ü ßßUUUUUUUU²Ü ßÜ        Greetings            ßÜÜß ßÜUUY
UUU²ß ÜÜÜ ßUUUUUUU²Ü ßÜ                           ßß
²ß Üß  ßÜ ßßUUUUUU²Ü U
²Ü U SiLK^ ßßÜ ßUUUUUUÜ U  Nobody, we have no friends.
U² U 0nd pH7 ßÜ UUUUU² U                         Ü
ÜÜÜß  ÜÜÜÜÜÜ U UUUUU² U                       Ü  _UUÜ
 ÜÜßßß ÜÜÜÜ ßß ÜUUUUU² U                       _Y ²UUU
Üß ÜÜUUUUUUUUUUUUUUUU²ß U                     ÜßÜßÜܲUUUUß
 ÜUUUUUUUUUUUUUUUUU²ß Üß Ü  nfo by 0ND & pH7 of SiLK  Ü Ü ÜUUUUUUUUUßß
UUUU²ß ÜÜÜÜÜ ßßßß ÜÜß
UU²ß Üß   ßßßßßßß
UU² ßÜ
UUU²Ü ßßßÜÜÜÜÜ
ßßUUUUU²ÜÜÜÜÜ ßßßÜÜÜ
ßÜ ßßUUUUUUUUUU²ÜÜÜ ßÜ
 ßßÜÜÜÜÜ ßßßßUUUUU²Ü U
     ßßßßÜÜÜ ßUU² U
        Üß U² Üß
        U U² Üß
        U ² U
        ßÜ ² U
        ßÜÜÜßThis NFO File was rendered by NFOmation.net


             šááááš
        šááááᚚáá šUY U ššááááášááᚠ        ššš
       šá UUýš  UUUUý áá ššUUýš šý ášááᚠ    šáá š ááš
      ššá šUUýá šUýá_Uý šUUýááUUý_UUY  ýš ááááááášá šUUUUY U
    šáá ššUUýá  _UUY UUýá _UUY Uýá_UUY _Uý šUýááýš šUý ýá U
    U šUUýáá šššššáUýš á  UUY   UUý šýá _Uý  _Uý áUýššššš ááš
    U UUUY   _UUýášUY áUýš_Uý   áUUýááýš_Uý  UYšššš ááUUýš U
    U áUUýš  šUUUY_UUY  _UUYUUY  _Uý_UY _UYUUY  U_UUY   _UUý U
 áááááá   áááUUUUý UUUýšššUUUý_Uýš šUUYUUY  Uý_Uý šUYUUýš  šUUýá ááááááá
 á ššUUUUUUUU U_UUUý š ááUUUUUáᚚááUUUýáš_UYUUU_UUšáááá UUUUýááá š šUUUUUšš á
 UUý U ášáš   UUUY            á   ýá   áááá    šášá U ýUU
 UUý _Y _Y    áý                          _Y _Y ýUU
 _Uý á šá    ššššáááááᚠ                     ᚠá ýUY
 _UUááá   šššáá ššššUUUýš ᚠ                     áááUUY
 áá    šá šššáUUUUUUUUUUý U                        áá
áááááᚠšá šUUUý UUUUUUUUUUY U
 UUýš á _šááášUUUUUUUUUUý U Kill.Your.Darlings.2013.LIMITED.BDRip.X264-GECKOS
 UUýá   UUUUUUUUUUýáááUý U  Date     : 28.02.2014
ýáá š  _UUUUUUUUýášUUýá šá  URL     : http://www.imdb.com/title/tt1311071
ýááUUý  UUUUUUUUUýšáUýá U   Video    : X264 @ crf 19
Y   šUUUUUUUUUUUýá šá    Resolution  : 720x300
š šššUUUUUUUUUUUýáá  ᚚššš  Size     : 460MB (482661733 Bytes)
UUUUUUUUUUUUUýá šš   ššš U  Audio    : AAC LC 2ch 48.0 KHz
UUUUUUUUUUUUUý  UUý  UUýá ᚠ Language   : English
UUUUUUUUUUUUUý  áýššUýá šš ᚠSubtitles  : English, Bulgarian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, >>
Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian
UUUUUUUUUUUUUý  UUUUUUUUUUý U Runtime   : 1h 42mn
UUUUUUUUUUUUýšššUUUUUUUýš áá šá
UUUUUUý UUUUUUUUUýá š UUý šá  ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššáš š ýUU
UUUUUUUý áUUUýáá šá áš á šá                      _Y_Y ýUY
UUUUUUUUY ššššááá   ááá     Notes                ášášUUY
UUUUUUUUý ᚚššš                               áá
UUUUUUUUý  šš ᚚááááš
UUUUUUUUý šUUUýš  Uý áš
UUUUUUUUYšUUUUUUý šUýšýá U
UUUUUUýášUUUUUUUUUUUUýššš U
UUUUUUUUUUUUýšáUUýáUýš á šá
UUUUUUUUUUUUýá á šš áá U
UUUUUUUUUUUýš  U áááá šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šááUUUUUUUUUUUýš ᚠ                        _Y  šU ýUU
UUýš ááUUUUUUUUýš ᚠ       Greetings            ᚚá ášUUY
UUUýá ššš áUUUUUUUýš ᚠ                           áá
ýá šá  ᚠááUUUUUUýš U
ýš U SiLK^ áᚠáUUUUUUš U  Nobody, we have no friends.
Uý U 0nd pH7 ᚠUUUUUý U                         š
šššá  šššššš U UUUUUý U                       š  _UUš
 ššááá šššš áá šUUUUUý U                       _Y ýUUU
šá ššUUUUUUUUUUUUUUUUýá U                     šášáššýUUUUá
 šUUUUUUUUUUUUUUUUUýá šá š  nfo by 0ND & pH7 of SiLK  š š šUUUUUUUUUáá
UUUUýá ššššš áááá ššá
UUýá šá   ááááááá
UUý áš
UUUýš ááᚚššš
ááUUUUUýššššš ááᚚš
ᚠááUUUUUUUUUUýššš áš
 áᚚššš ááááUUUUUýš U
     áááᚚš áUUý U
        šá Uý šá
        U Uý šá
        U ý U
        ᚠý U
        ᚚšáThis NFO File was rendered by NFOmation.net


<Mascot>

aa21