NFOmation.net - Your Ultimate NFO Upload Resource! Viewing NFO file: ifpd-woodenman-720p.nfo ifpd-woodenman-720p

              \││/
            ▄  ─▓░─
           ▀█▀  /││\
           ▄█▄
          ▄█▀ ▀█▄   ▄███▄
          █▀   ▀█  ▄█▀ ▀█▄
          █▄*****▄█ ▄█▀  ▀█▄
       ▄██░ █▄▄▄▄▄█ ░██   ▀█ ▀██████▄
       ▀▀▀▀  ▄▄▄▄▄▄▄ ░██   ▄█ ░██  ▀█▄
          ▄███████▀ ░██▄  ▄█▀ ░██   ▀█▄
   ┌ ┐   ▀███ ░██    ░███▄ ▄█▀ ░██   ▀█▄
   i   ░███ ░████████▄ ░██▀███▀  ░██    ██
   F   ░██ ░███▀▀▀▀▀▀ ░██    ░██    ██
   P   ░██ ░███    ░██    ░██    ██
   D   ░██ ░███    ░██    ░██    ██
   └ ┘  ░░██ ░██▀    ░██    ░░██   ▄█▀
      ░░███ ░██    ░██   ░░███   ▄█▀
     ░░███  ░██    ░░██   ░░▄███  ▄█▀
     ░███  ░██   ░░███▄  ░▄██████████▀
    ▄▄▄███ ▄ ░░██   ░░█████ ▀▀▀▀▀ ▄ ▀▀▀▀▀
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄█░░███ ▄▄██████▀    █▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄
  █ █▄▄█ ▀▀▀ ░░███           ▀▀▀ █▄▄█ █
  █ ▄▄▄▄▄ ▄▄████ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ █
  █▄▄█ iLLEGAL FRiENDS OF PSYCHEDELiC DRUGS █▄▄█
   ▀▀▀                    ▀▀▀

_____
iNFO:    Wooden.Men
»»»»»

Movie Info _______
Release Date.....: 27.09.2014
Movie Date.......: 10.11.1976
Retail Date......: 26.09.2014
IMDB Link........: http://www.imdb.com/title/tt0075201
IMDB Rating......: 6,5
Genre............: Action
File Size........: 94 x 50 MB @ 4473 MB
Source...........: BD 50 / 2,40:1

Video ____________
Format...........: x264 / 2 Pass
Frame Rate:......: 23,976 FPS
Length...........: 107:17 Min/sec
Resolution.......: 1280 x 536
Bitrate..........: 4282 kbps

Audio 1____________
Format...........: DTS / 6 Channels / 48 KHz
Bitrate..........: 1509 kbps
Language.........: German

Subtitles ________
Forced Subs......: German
Full Subs........: German

______
Notes:
»»»»»»
none

_______
Greets:
»»»»»»»
MiSFiTS AOE PTCThis NFO File was rendered by NFOmation.net

              \³³/
            Ü  IJ°Ä
           ßÛß  /³³\
           ÜÛÜ
          ÜÛß ßÛÜ   ÜÛÛÛÜ
          Ûß   ßÛ  ÜÛß ßÛÜ
          ÛÜ*****ÜÛ ÜÛß  ßÛÜ
       ÜÛÛ° ÛÜÜÜÜÜÛ °ÛÛ   ßÛ ßÛÛÛÛÛÛÜ
       ßßßß  ÜÜÜÜÜÜÜ °ÛÛ   ÜÛ °ÛÛ  ßÛÜ
          ÜÛÛÛÛÛÛÛß °ÛÛÜ  ÜÛß °ÛÛ   ßÛÜ
   Ú ¿   ßÛÛÛ °ÛÛ    °ÛÛÛÜ ÜÛß °ÛÛ   ßÛÜ
   i   °ÛÛÛ °ÛÛÛÛÛÛÛÛÜ °ÛÛßÛÛÛß  °ÛÛ    ÛÛ
   F   °ÛÛ °ÛÛÛßßßßßß °ÛÛ    °ÛÛ    ÛÛ
   P   °ÛÛ °ÛÛÛ    °ÛÛ    °ÛÛ    ÛÛ
   D   °ÛÛ °ÛÛÛ    °ÛÛ    °ÛÛ    ÛÛ
   À Ù  °°ÛÛ °ÛÛß    °ÛÛ    °°ÛÛ   ÜÛß
      °°ÛÛÛ °ÛÛ    °ÛÛ   °°ÛÛÛ   ÜÛß
     °°ÛÛÛ  °ÛÛ    °°ÛÛ   °°ÜÛÛÛ  ÜÛß
     °ÛÛÛ  °ÛÛ   °°ÛÛÛÜ  °ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
    ÜÜÜÛÛÛ Ü °°ÛÛ   °°ÛÛÛÛÛ ßßßßß Ü ßßßßß
  ÜÜÜ ÜÜÜ ÜÜÛ°°ÛÛÛ ÜÜÛÛÛÛÛÛß    ÛÜÜ ÜÜÜ ÜÜÜ
  Û ÛÜÜÛ ßßß °°ÛÛÛ           ßßß ÛÜÜÛ Û
  Û ÜÜÜÜÜ ÜÜÛÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Û
  ÛÜÜÛ iLLEGAL FRiENDS OF PSYCHEDELiC DRUGS ÛÜÜÛ
   ßßß                    ßßß

_____
iNFO:    Wooden.Men
¯¯¯¯¯

Movie Info _______
Release Date.....: 27.09.2014
Movie Date.......: 10.11.1976
Retail Date......: 26.09.2014
IMDB Link........: http://www.imdb.com/title/tt0075201
IMDB Rating......: 6,5
Genre............: Action
File Size........: 94 x 50 MB @ 4473 MB
Source...........: BD 50 / 2,40:1

Video ____________
Format...........: x264 / 2 Pass
Frame Rate:......: 23,976 FPS
Length...........: 107:17 Min/sec
Resolution.......: 1280 x 536
Bitrate..........: 4282 kbps

Audio 1____________
Format...........: DTS / 6 Channels / 48 KHz
Bitrate..........: 1509 kbps
Language.........: German

Subtitles ________
Forced Subs......: German
Full Subs........: German

______
Notes:
¯¯¯¯¯¯
none

_______
Greets:
¯¯¯¯¯¯¯
MiSFiTS AOE PTCThis NFO File was rendered by NFOmation.net


<Mascot>

aa21